Biografie

Vasile MovileanuÎn primăvara anului 1955, 19 martie  în comuna Secăreni, raionul Hînceşti, Republica Moldova, se nasc doi băieţi gemeni Vasile şi Ion. La vârsta de un an şi patru  luni îi atacă o boală necruţătoare (poliomelita). În urma căreia,  fratele său geamăn Ion moare,  dar Vasile supravieţuieşte alegîndu-se cu un handicap locomotor pe toată viaţa .

Vasile Movileanu s-a născut într-o familie de ţărani, părinţii  Ştefan şi Maria Movileanu erau oameni harnici şi gospodari. Semion Movileanu, bunel de pe tată, avea capacitați inclinate spre pictură. Fiind pădurar între anii 1932-1943 in pădurea de la Horodca, nu departe de s.Drăgușenii-Noi (Conojeni) r-n Hîncești, își desena singur harta ocolului silvic, în care indica cele mai importante puncte,cum ar fi mănăstirea Hâncu, stejarii seculari, izvoare, lăcușorul de la marginea pădurii, căci satul Secăreni este amplasat la margine de codru des,unde apa curge în izvoare cristaline.

Clasa întîia a învăţat-o în satul natal.  A fost foarte greu să fregventeze lecţiile , trebuia să parcurgă o distanţă de doi kilometri pe un drum plin de noroi. Vasile nu putea să meargă vertical, el se târîia numai pe brînci. Astfel, la şcoală îl duceau pe rînd: tata, mama, fratele Mihai şi sora mai mare Galina. La sfîrşitul lecţiilor învăţătorul îl aducea în braţe acasă. Uneori învăţătorul se reţinea după lecţii şi el se pornea singur  spre casă ajutat de colegi.  Aşa a învăţat el clasa întîia.

Tatăl său a observat că Vasile avea capacităţi şi atracţie la învăţătură şi a hotărît sa-l aranjeze la o  şcoală-internat  specială pentru copii cu handicap, din Ialoveni. La această şcoală internat putea să înveţe doar cu condiţia ca să se deplaseze vertical cu ajutorul cîrjelor.

După mai multe operaţii foarte complicate la ambele picioare şi numeroase antrenamente cumplite, care au durat doi ani la un spital din Saharna raionul Rezina, a reuşit să meargă cu ajutorul cîrjelor. Astfel, după trei încercări a fost primit la acel internat unde a învăţat pînă în clasa a zecia.

În anul 1974 – 1978 urmează şcoala de arte frumoase I. Repin (acum A. Plămădeală). Atelierul profesorului M. Proniaev. Şcoala a absolvit-o cu note foarte bune, era printre primii la învăţătură.

Din 1979 – timp de trei ani lucrează la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova ca pictor şef la sectorul de Arheologie. A participat la săpături  arheologice de pe teritoriul Moldovei, unde desena tot ce găseau arheologii.

În anul 1981 a depus actele la  Institutul Poligrafic din Moscova la facultatea  ”Grafică de carte”.

În timpul învăţăturii Vasile Movileanu colabora cu editurile din Chişinău.

În anul 1982 se hotărăște să întemeeze o familie căsătorindu-se cu Ana Darii.

În 1983 se naşte fiica Victoria. (Designer în domeniul accesorilor).

În 1987 se naşte fiica Cristina, (licențiată în arte – specialitatea grafica), tot în acest an absolveşte Institutul Poligrafic din Moscova cu diploma ca Pictor grafic.   Vasile Movileanu a fost şi un familist nepereche un tată exemplar cu un simţ foarte puternic al datoriei.

1981 – Din acest an participă la majoritatea expozițiilor republicane din țară și din străinătate, organizate de către Ministerul Culturii și Uniunea Artiștilor plastici  din Republica Moldova. După absolvirea institutului colaborează cu editura Literatura Artistică. A ilustrat multe cărţi pentru copii, inclusiv şi un abecedar.

A muncit nespus de mult și a reușit sa renoveze casa părintească,unde a sădit o livadă și o vie pentru nepoți.

Pe 5 iulie 2011 – Vasile Movileanu se stinge din viaţă la spitalul Toma Ciorbă din  Chişinău.

Pe 6 iulie – corpul său neînsufleţit a fost expus pentru cîteva ore la sala Uniunii Artiştilor  Plastici “Constatin Brâncuşi” .

A fost înmormîntat pe 7 iulie la ţară acolo unde a văzut lumina zilei  în Comuna Secareni, raionul Hînceşti. Clopotul din micul  sat aşezat între dealuri, încărcat de disperare şi durere vestea încă odată trecerea în eternitate a pictorului Vasile Movileanu.

Gimnaziul din comuna  Secăreni, din septembrie 2011, poarta numele pictorului Vasile Movileanu.

În activitatea sa de creaţie reuşeşte să facă următoarele:

1990– Membru al uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.

1998– Membru al asociației Internaționale a Artiștilor Plastici ( UNESCO).

Expoziții personale:

1987 – Tîrgul Internațional „Grafică de carte” Moscova.

1992 – Expoziţie personală ”Grafică de carte” , cu ocazia decernării premiului ”Gheorghe Asachi”din Moldova al Ministerului învăţămîntului şi ştiinţei.

1994 – Expoziţie personală, grafică de carte şi de şevalet în Ialoveni la şcoala specială internat. 1998 – Sala Uninii Artistilor Plastici din Republica Moldova (catalog).

1999 – Oficiul Programului  Națiunilor Unite pentru dezvoltare în R. Moldova, PNUD.

2002 – Ambasada Statelor Unite Ale Americii Centrul de Resurse Informaționale (pliant).

2003 – Expoziție Personală Sala de expoziții UNION FENOSA ( pliant, placat).

2005 – Expoziție Personală orașul Sibiu, Romania – Academia Forțelor Terestre “ Nicolae Bălcescu”(pliant).

2006 –  “Centrul de conferințe al Ministerului Apărării al Republicii Moldova “ ( placat ).

2006 – Expozitie Personala la OSCE ( calendar).

2007 – Fondul Monetar Internațional”( buclet).

2008 – Expoziție la televiziunea TV 7. ( Diplomă).

2008 –Satul natal Secăreni în incinta Școlii.

2008 – Primăria municipiului Chișinău cu ocazia hramului orașului.

2009 -Expoziție personală ( Centrul Expozițional Constantin Brîncuși UAP).

2010– Expoziţie personală Clinica Sancos (Buclet).

Expoziţii de grup:

1979 – Expoziţie de estamp, placat şi acuarelă. Chişinău.

1981 – Expoziţie  “Pămînt şi Oameni”. Salonul de toamnă. Chişinău.

1987 – ”Artiştii plastici în fondul păcii”. Chişinău.

1988 – ”Salonul de toamnă”. Chişinău.

1990 – Expoziţie  ”Limba noastră”. Chişinău.

1991 – Expoziţie republicană de grafică de carte şi de şevalet. Chişinău.

1992 – Salonul de primăvară. Chişinău.

1992 – Expoziţie  ”Limba noastră”. Chişinău.

1992 – ’’Salonul de toamnă’’. Chişinău.

1993 –  Expoziţie salonul de primăvară. Chişinău.

1993 – Chişinău, Sala de Expoziţii a Uniunii Artiştilor Plastici. Expoziţie ”Grafică”: E. Childescu, G. Guzun, S. Zamşa, V. Dohotaru, M. Nereanu, I. Sfeclă, V. Movileanu.

1994 – Expoziţia de iarnă. Chişinău.

1994 – Expoziţie  ”Limba noastră”. Chişinău.

1994 – Concursul de ex- libris organizat de Biblioteca Naţională.( Menţiune).

1994 – Expoziţie ”Salonul de toamnă”. Chişinău.

1994 –  Chişinău, Palatul Guvernului Republicii Moldova. Expoziţie organizată de inspectoratul de cultură a judeţului Tulcea din România, unde au participat I. Cârmu, F. Hămuraru, V Cojocaru, S. Cuciuc, I. Moraru,  A. Sîrbu, S. Gavenia, S. Sîrbu, V.Movileanu.

1995– Expoziţie ”Grafică de carte şi şevalet” . Chişinău.

 Participări în străinătate:

1989 – Tîrgul Internaţional Grafică de carte, Moscova.

1991 – Expoziţie de grup, or. Câmpina România.

1991 – Expoziţie “Salonul moldovenilor”. Galaţi România. 1994 – Expoziţie internaţională “Grafică de carte”, Cluj-Napoca, România.

1996 – Bacău, Romînia ”Saloanele Moldovei” catalog.

1997 – Bratislava, Expoziţie Internaţională de Artă a Cărţii, (bienala de ilustraţii), catalog.

1998 – Belgrad, Expoziţie Internaţională de Artă a Cărţii, (bienala de ilustraţii),catalog.

1999 – Bratislava, Expoziţie Internaţională de Artă a Cărţii, (bienala de ilustraţii), catalog.

2000 – BIB”99, Hiroco Mori & Stasys Museum, Japonia, Expoziţie Internaţională de Artă a Cărţii, catalog. ( Au fost selectaţi  cei mai buni ilustratori din lume 65 la număr printre care figurează şi numele Vasie Movileanu).

2001 – Bratislava, Expoziţie Internaţională de Artă a Cărţii, (bienala de ilustraţii),  catalog.

2002– Bolonia, Italia, Expoziţie de carte pentru copii.

Tabere de Creaţie:

1991– Oraşul Cîmpina, Romînia.

1994 – Calica Tulcea, Romînia.

2008 – Olăneşti, Repblica Moldova.

2009– Parcova, Republica Moldova.

 Premii şi distincţii:

1992 – Premiul “Gheorhe Asachi” al Ministerului Învățămîntului și Științei din Republica Moldova dedicat artei pentru copii.

1994 – Topul celor mai bune cărți pentru copii a anului 1993, Premiul pentru cartea lui Mihai Sadoveanu “ Aventurile Șahului”

1997 – Salonul de carte pentru copii, Premiul “ Ilustrație de carte” pentru cartea : L. Granici, T. Guţuţui, V. Movileanu  “ Clopoțelul”.

1998 – Cea mai bună prezentare grafică a anului la cartea lui Mihail Sadoveanu ” Trei Povești Minunate”.

1998 – Diplomă de Onoare a Asociației Internationale a Artelor Plastice ( UNESCO). Pentru merite deosebite în dezvoltarea și promovarea graficii de carte pentru copii și tineret.

1999 – Diploma Națiunilor Unite, “PNUD” Moldova.

2001 – Bursa Primariei municipiului Chișinău în domeniul artelor.

2005 – Cartea anului “ Salba cu mărgele care plîng”.

2005 – Bursa de excelență a fundației “ Soros – Moldova “ pentru Arte Plastice.

2005 – Diploma pentru merite deosebite întru promovarea artei grafice decernată de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova.

2009– Primește titlul de cetățean de onoare a comunei Secăreni (satul său natal)

 A ilustrat următoarele cărţi:

– ”Şcoala tinerilor naturalişti” Anatolii Onegov, Editura Literatura artistică, 1985. Tuş, peniţă, acuarelă;

– “Povestea muntelui albastru”,  Editura Literatura artistică, 1986. Tuş, peniţă;

– ”Mărul de aur” Valeria Grosu,  Editura Literatura artistică, 1989. Acuarelă, guaşă;

– “Vine un tren cu voinicei”, Emil Nicula, Editura Literatura artistică, 1989. Guaşă.

– “Ultima Lupoaică”, Nina Lozan, Editura Literatura artistică, 1990. Acuarelă.

– ”Ploaie desculţă Aurel Ciocanu”,  Editura Literatura artistică, 1990. Creion, acuarelă, guaşă.

– ”De unde a venit Guguţă? “, ( Antolojie despre creaţia lui Spiridon Vangheli),  Editura ”Hyperion”, 1990. Tuş, acuarelă.

– ”Moş Crăciun vine din poveste”, Eugen Gheorghiţă, Editura ”Hyperion”, 1990. Tuş, peniţă, acuarelă.

– ”Cum mi-a învăţat băiatul cifrele şi număratul”, Grigore Vieru,  Editura ”Hyperion”, 1991. Monotipie, guaşă.

– ”La Izvoare” (colecţie de poveşti moldoveneşti), Editura ”Hyperion”, 1991. Creion, acuarelă.

– ”Poveşti populare moldoveneşti”, Editura ”Hyperion”, 1991. Creion, guaşă.

– ”Cinel-Cinel” (ghicitori), Editura ”Hyperion”, 1992. Tuş, peniţă, acuarelă.

– ”Dumbrava Minunată”, Mihail Sadoveanu, Editura ”Hyperion”, 1992. Tuş, peniţă, acuarelă.

– ”Alistar Făt-Frumos” (poveste), Editură particulară, 1992.  Tuş, peniţă, acuarelă.

– ”Poveşti populare poloneze”, Editură particulară, 1992.  Acuarelă.

– “Aventurile şahului”, Mihail Sadoveanu, Editura “EUS”, 1993. Acuarelă.

– ”Poveşti Eroice”,  Eusebiu Camilar, Editura ”Făt-Frumos”, 1993. Tuş, peniţă.

– ”Mihai Viteazul” , Editura ”Hyperion”, 1993. Tuş, peniţă, acuarelă.

– ”Căţei săraci, căţei bogaţi ”, Lidia Igoloini, Editura ”Hyperion”, 1993. Tuş, peniţă.

– ”ABC” (abecear în versur în limba engleză), Editura “Şoricelul”, 1994. Tuş, peniţă, acuarelă.

– ”Clopoţelul” (abecedar pentru clasele I, aprobat şi recomandat de Ministerul învăţămîntului şi ştiinţei din Republica Moldova), Lidia Granac, Vasile Movileanu, Tatiana Guţuţui, Editura ”Iulian”, 1996. Tuş, peniţă, acuarelă.

– ”Cartea Ghioceilor”, Grigore Vieru, Editura ”Prometeu”, 1996. Acuarelă, tuş, peniţă.

– ”Alfabetul Vesel”, Grigore Vieru,  Editura ”Prometeu”, 1996. Acuarelă, tuş, peniţă.

– ”Tabele pentru clasele primare”, Editura ”ARC” (SOROS), 1996. Acuarelă, tuş, peniţă.

– ”Trei poveşti minunate”, Mihail Sadoveanu,  Editura Iulian, 1997. Acuarelă.

– ”Grăbeştete încet”, Claudia Partole, Editura “Pontos”, Chişinău 2002. Acuarelă, tuş, peniţă.

– ”Animale domestice”, Silvia Ursache, Claudia Partole, Editura Iulian, 2004. Acuarelă, acril.

– ”Salba cu mărgele care plîng”, Claudia Partole, Grupul UNION FENOSA, Chişinău 2004. Acuarelă, tuş, peniţă.

– ”Şi dorurile toate”, Ana Goreanu, Editura “Pontos”, Chişinău 2005. Acuarelă,  guaşă.

– ”Ce ascund cuvintele”, Ianoş Ţurcanu, Editura “Grafema Libris” 2008. Acuarelă, tuş, peniţă.

A Ilustrat Cărți pentru copii și adulți scrise de: Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Dumitru Matcovschi, Mihail Sadoveanu, Claudia Partole, Menelaos Ludemis, Ianoș Țurcanu, Jani Rodari,  ș.a.

Lucrările se află în muzeul Național de Artă din Chișinău, muzeul de artă din Tulcea, România și în colecții particulare din Franța, Rusia, Rominia, Italia, Germania,  America ș.a.

Acest text este disponibil sub licenta Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice.